Elcykelpremien |

Elcykelpremie

NY ELCYKELPREMIE – 25% TILLBAKA VID KÖP AV EN ELCYKEL!

Den 20/9 släppte regeringen nyheten om den nya premie som ska ge 25% tillbaka vid köp av en ny elcykel. Formellt antas premien i december men enligt regeringens egna information så ska bidraget gälla retroaktivt från 20/9.


Premien kommer riktas till privatpersoner som fyllt 18 år och som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Rena hobby- eller leksaksfordon ska inte kunna komma i fråga för premien. Det sätts en gräns om en premie per person och år. Bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms. men att det ska finnas ett maxbelopp för att bidraget ska få en bred spridning. Maxbeloppet bör ligga på runt 10 000 kronor. Bidraget ska gälla retroaktivt från och med den 20 september 2017 (är därför viktigt att folk som har köpt en elcykel, elmoped eller elmotorcykel från och med detta datum sparar sittkvitto om de vill ansöka om bidraget) På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för att kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer. Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalningen av bidraget.


Källa: Regeringens hemsida


Mer om elcykelpremien: 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Bidrag-for-kop-av-elcykel-eller-elmoped/

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/10/arbetet-med-elfordonspremien-pagar/


Räntefri delbetalning