Service och underhåll.

Underhåll är nyckeln till att undvika problem, oavsett om du pendlar till jobbet eller cyklar för nöjes skull. Det bidrar också till att du slipper onödiga reparationskonstnader.
Regelbundet underhåll ökar cykelns livslängd och ökar cykelglädjen.